Serbest Dalış Kategorileri

Sualtında nefes tutarak gerçekleştirilen herhangi bir aktivite Serbest Dalış olarak adlandırılabilir. Ancak, dalgıcın ulaşmak istediği derinlik, mesafe veya zamana ve bunun için seçtigi malzeme desteğine göre yarışma seviyesinde serbest dalış çesitli kategorilere ayrılmaktadır. En saygın ve önemli kategoriler Dikey Dalış kategorileridir, fakat Yatay Dalış kategorileri de varolan havuzların deneme kolaylığı sağlamasi nedeniyle oldukça popülerdir.

Dikey Dalış

Bu kategorilerde amaç nefes tutarak belli bir derinliğe ulaşabilmektir. İki ana gruba ayrılır. Sabit Ağırlık ve Değişken Ağırlık

Sabit Ağırlık

Bu kategori grubunda dalgıç dalışını yaparken kullandığı ağırlık ve malzemeyi aynı şekilde yüzeye dönüşte de kullanmak zorundadır.

Malzeme Destekli Sabit Ağırlık

Dalgıç dalış ve çıkışını palet desteğiyle gerçekleştirmelidir. Serbest dalışın en popüler kategorisi olarak bilinmektedir.

İp Destekli Sabit Ağırlık

Dalgıç dalışını ve çıkışını ipten kendini çekerek gerçekleştirir. Palet kullanmasına izin verilmez.

Desteksiz Sabit Ağırlık

Serbest dalışın en doğal formudur, resmi bir kategori olarak kabul edilmesi çok yenidir. Dalgıç iniş ve çıkış sırasında palet veya ip gibi hiçbir malzemeden destek olmadan (daha çok kurbağalama stilde) dalışını gerçekleştir.

Değişken Ağırlık

Bu kategori grubunda, dalgıç dalışını bir ağırlık yardımı ile gerçekleştirirken, ağırlığı dipte bırakıp dönüşünü ağırlıksız olarak gerçekleştirir. İnişte kullanılan araçlar dalgıcın rahat bir pozisyonda durmasını sağlayan mekanik bir araç olabilir. Bu kategorilerde sporcular inanılması güç derinliklere ulaşırlar, ve özellikle iniş sırasında kas gücünün diğer kategorilerdeki gibi kullanılmaması sebebiyle, kategorinin en önemli yanı serbest dalıcının bu yüksek derinliklerdeki basınca dayanabilmesi, ve bunun getirdiği zorluklara karşı koyabilmesidir. Bu gruptaki iki kategori şu şekildedir:

Limitli Değişken Ağırlık

Dalgıç inişini bir ağırlıkla gerçekleştirir (kullandığı aracı kızak olarak adlandırıyoruz) ve ulaşılan derinlikte bu aleti bırakır. Çıkışı ise tamamen kendi gücünü kullanarak seçimine göre palet vurarak veya ipten kendini çekerek tamamlamak zorundadır. Bu sabit ağırlık ve değişken ağırlık kategorilerinin bir bakıma kombinasyonu niteliğindedir.

Limitsiz Değişken Ağırlık

Dalgıç dalışını ağırlıklı kızak yardımı ile gerçekleştirirken, çıkışını bir balon desteği ile tamamlıyor. Bu serbest dalıcıların en büyük derinliklere ulaşmalarını sağlayan, serbest dalışın en inanılmaz kategorisidir. Bu kategorinin gerektirdiği lojistik ve maddi desteğin çok yüksek olmasını gerektirmesi sebebiyle diğer kategorilere göre daha az rekor yapılabiliniyor, fakat rekor derinliklerin aşırılığı nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor.

Yatay Dalış

Bu tip serbest dalışta amaç sualtında yatay olarak belli bir mesafeye ulaşmak. Bu kategoride derinklik önemli değildir. Daha çok havuzda yapılır fakat sığ suda denizde veya göllerde de gerçekleştirenler vardır.

Malzeme Destekli Yatay Dalış

Dalgıç palet desteği ile yatay bir şekilde en uzun mesafeyi katetmeye çalışır.

Desteksiz Yatay Dalış

Dalgıç palet veya başka hiçbir malzemeden destek almadan yatay bir şekilde en uzun mesafeyi katetmeye çalışır.

Serbest Dalış Nedir?


Serbest Dalış Fizyolojisi